BG245: Czyszczenie układów HP Common Rail

BG245: Czyszczenie układów HP Common Rail

Przy wysokim ciśnieniu i temperaturze w układach paliwowych typu Common Rail dochodzi do powstawania ciężkich depozytów paliwowych, które zanieczyszczają wtryskiwacze oraz komorę spalania. Paliwo we wnętrzu wtryskiwacza rozwarstwia się chemicznie i powrotem wraca do zbiornika paliwa zatykając filtr paliwa (zjawisko „czarnego filtra”) oraz pozostałe elementy układu paliwowego. Ciężkie depozyty węglowe na końcówkach wtryskiwaczy powodują zwiększoną emisję spalin co może wpłynąć na przyspieszenie zapychania się filtrów cząstek stałych.

Rozwiązanie
Najnowszej generacji preparat BG245 Premium Fuel System Cleaner czyści cały układ paliwowy w tym zbiornik paliwa, wnętrze wtryskiwaczy oraz elementy pomp.

Korzyści i właściwości:

  • Usuwa ciężkie depozyty z wnętrza wtryskiwaczy, elementów pomp i komory spalania w układach wysokiego ciśnienia
  • Wydłuża eksploatację filtrów cząstek stałych
  • Wydłuża eksploatację turbosprężarek
  • Zmniejsza zużycie paliwa i zmniejsza emisję spalin
  • Usuwa zanieczyszczenia ze zbiornika paliwa
  • Zwiększa smarność oleju napędowego
  • Zwiększa liczbę cetanową – lepszy rozruch na zimnym silniku
  • Wyrównuje pracę silnika na biegu jałowym

Iglica wtryskiwacza przed procesem czyszczenia.

Iglica wtryskiwacza po zastosowaniu BG 245 Premium Fuel System Cleaner.