Co dzieje się z olejem napędowym w niskich temperaturach?

Co dzieje się z olejem napędowym w niskich temperaturach?

Benzyna i olej napędowy: takie same, a jednak różne

Zarówno olej napędowy jak i benzyna to paliwa pozyskiwane z rafinacji ropy naftowej, będące mieszaniną węglowodorów. Możliwe jest również uzyskanie substytutu benzyny i oleju napędowego np. poprzez ich produkcję z węgla kamiennego i olejów roślinnych. Jednak patrząc przez pryzmat silnika samochodowego paliwa te diametralnie się różnią , przede wszystkim składem chemicznym oraz parametrami fizyko-chemicznymi takimi jak: wartość opałowa , temperatura zapłony, lepkość etc.

Jednym z głównych parametrów benzyny jest liczba oktanową (LO). Liczba oktanowa określa jak bardzo benzyna jest odporna na spalanie stukowe. W silnikach o zapłonie iskrowym stosuje się najczęściej benzyny o liczbie oktanowej 95 oraz 98.

Olej napędowy jest jedynym właściwym paliwem ciekłym do silników o zapłonie samoczynnym (Diesel). Również jest określany specjalnym parametrem jednak innym niż paliwa do silników ZI, w tym przypadku to liczba cetanowa. Jest to skłonność paliwa do samozapłonu, czyli zapłonu od temperatury i ciśnienia, a nie źródła iskry.

Benzyna jest paliwem „suchym” w stosunku do oleju napędowego i nie posiada właściwości smarnych , które częściowo wykazuje olej napędowy. W związku z tym eksploatacja silnika Diesla na benzynie nawet krótkotrwała może spowodować uszkodzenie pompy wtryskowej, a w dalszej konsekwencji wtryskiwaczy.

Zamarzanie oleju napędowego

W okresie niskich temperatur otoczenia w oleju napędowym wytrąca się parafina. Przybiera ona postać płatków lub drobnych kryształków, które dostają się do filtra paliwa, zatykając go, blokując przepływ oleju napędowego do komory spalania.

Olej napędowy jest paliwem bardzo wrażliwym na niskie temperatury. Kiedy spada temperatura najpierw osiąga punkt mętnienia (Cloud point). Jest to temperatura, w której paliwo zaczyna nabierać mlecznej barwy. Podczas dalszego spadku temperatury następuje intensywne nasycenie białego koloru i pojawia się zawiesina, którą możemy zobaczyć „gołym okiem”. Następnie kryształki łączą się w większe struktury i opadają na dno zbiornika paliwa, tworząc osad przypominający rozgotowaną kaszę.  Zjawisko to powstaje dzięki związkom chemicznym nazywanym węglowodorami parafinowymi. Ze względów motorycznych węglowodory parafinowe są bardzo pożądanym składnikiem oleju napędowego, ponieważ podnoszą liczbę cetanową. Jednocześnie te same węglowodory parafinowe są przyczyną większości kłopotów z olejem napędowym w okresie zimowym.

W związku z powyższym producenci oleju napędowego są postawieni przed trudnym wyborem, z jednej strony starają się ograniczyć ilość węglowodorów parafinowych w paliwie, aby ograniczyć efekt ich wytrącania przy niskich temperaturach, a  z drugiej strony muszą zadbać o jego optymalny skład, aby uzyskać możliwie najlepszy efekt użytkowy.

Rozwiązania BG  w zakresie oleju napędowego!

BG posiada szereg produktów do silników Diesla.

Najlepszym rozwiązaniem na okres zimowy są produkty, które w swoim składzie posiadają między innymi składnik, który obniża temperaturę CFPP (temperaturę blokowania zimnego filtra). Poniżej lista preparatów BG obniżających CFPP przeznaczonych zarówno do pojazdów osobowych jak i pojazdów z większymi zbiornikami paliwa.

Do pojazdów osobowych:

BG DFC Plus Easy Treat, nr 2476 – Preparat przeznaczony do wszystkich rodzajów układów paliwowych w silnikach Diesla. Preparat posiada również właściwości czyszcząco konserwujące układ paliwowy.

BG DFC Plus HP Extra Cold Weather Performance, nr 23711 – Preparat zalecany do skrajnie niskich temperatur, nawet przy dużej ilości biokomponentów w oleju napędowym. Preparat intensywnie czyści cały układ paliwowy.

BG DFC Plus with Cetane Improver, nr 248 – Preparat czyści i smaruje cały układ paliwowy. Zwiększa liczbę cetanową oleju napędowego.

Do pojazdów ciężarowych, autobusów oraz innych pojazdów zawierających duże zbiorniki paliw:

BG Diesel Fuel Pour Depressant, nr 215 – Preparat zawiera tylko składniki obniżające temperaturę blokowania zimnego filtra. Zwiększa przepływ paliwa w niskich temperaturach.

BG DFC Plus, nr 230 – Preparat posiada właściwości czyszcząco smarujące. Posiada stabilizator, który zapobiega starzeniu paliwa podczas magazynowania.

BG DFC Plus HP, nr 232 – Preparat intensywnie czyści cały układ paliwowy, Zapobiega zjawisku czarnego filtra w układach wysokociśnieniowych HP.

Co zrobić jeśli olej napędowy zamarznie?

Kiedyś jedynym rozwiązaniem było po porostu ogrzanie paliwa np. poprzez holowanie pojazdu do ciepłego garażu.

BG posiada gotowe rozwiązanie!

BG Diesel Thaw, nr 256 – Preparat rozpuszcza zamarznięte paliwo na filtrze oraz w zbiorniku paliwa. Działa do -50oC. Wystarczy zalać filtr paliwa, a resztę produktu wlać do zbiornika. Przywraca płynność oleju napędowego. Należy pamiętać o późniejszym zastosowaniu jednego z produktów obniżających CFPP aby paliwo znowu nie zamarzło.