Laboratorium BG Products uzyskało certyfikat ISO / IEC 17025

Laboratorium BG Products uzyskało certyfikat ISO / IEC 17025

BG Products z dumą informuje, że nasze laboratorium badawczo-rozwojowe otrzymało certyfikat ISO / IEC 17025: 2017!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z ISO: Norma ta w znaczący sposób ułatwia współpracę pomiędzy laboratoriami i innymi organami poprzez możliwość generowania szerszej akceptacji wyników między krajami. Ma to zasadnicze znaczenie dla BG jako globalnej firmy, ponieważ raporty z testów i certyfikaty mogą być akceptowane w różnych krajach bez potrzeby dalszych testów.
„Zawsze mocno wierzyliśmy w naszą zdolność do administrowania prawidłowymi procedurami testowymi i przedstawiania dokładnych wyników badań” – powiedział Dustin Willhite, dyrektor ds. technologii produktu. „Ten certyfikat dodatkowo to potwierdza”.
Poniższe certyfikaty wymagają audytów wewnętrznych i zewnętrznych. Świadczą one o zaangażowaniu i skupieniu BG na utrzymaniu pozycji niekwestionowanego lidera w zakresie dostarczania najwyższej jakości produktów i urządzeń.

  • ISO 9001 zapewnia wprowadzenie modelu biznesowego, który gwarantuje jakość w zakresie projektowania, rozwoju, produkcji i serwisu.
  • ISO 14001 to jeden ze standardów, stosowany w zarządzaniu środowiskowym . Nie określa wymagań dotyczących efektywności środowiskowej, ale wyznacza ramy, które firma lub organizacja może zastosować, aby stworzyć skuteczny system zarządzania środowiskiem.
  • OHSAS 18001 to uznany na całym świecie system standardów pracy w zakresie zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • ISO/IEC 17025 ideą tego standardu jest stworzenie dla laboratoriów wytycznych dotyczących zarówno zarządzania jakością, jak i wymagań technicznych, co do ich prawidłowego funkcjonowania.